Posao

Lični podaci

Ime *
Prezime *
Adresa prebivališta *
Poštanski broj *
Mesto stanovanja *
Država *
Telefon, kućni *
Telefon, mobilni *
E-mail *
Pol *
Godina rođenja *
Bračno stanje
Regulisana vojna obaveza

Stepen završenog školovanja

Stručno ili drugo srednješkolsko obrazovanje
Diploma više ili visoke stručne škole
Fakultetska diploma
Magistratura
Doktorat

Diplomske studije

Naziv fakulteta na kom ste završili diplomske studije odnosno naziv srednje škole ako imate završenu srednju školu
Smer studija
Godina u kojoj ste diplomirali odnosno završili srednju školu
Ukoliko niste završili, navedite planiranu godinu završavanja studija

Postdiplomske studije

Naziv fakulteta na kom ste završili postdiplomske studije
Smer studija
Godina u kojoj ste diplomirali

Doktorske studije

Naziv fakulteta na kom ste završili doktorske studije
Smer studija
Godina u kojoj ste diplomirali

Drugo obrazovanje (kursevi, seminari i sl.)

Naziv seminara:
Trajanje seminara:
Kratak opis seminara:
Naziv seminara (2):
Trajanje seminara (2):
Kratak opis seminara (2):
Naziv seminara: (3)
Trajanje seminara: (3)
Kratak opis seminara: (3)

Poznavanje rada na računaru (sa kojim programskim paketima imate iskustva)

MS Windows, Mail and Internet Explorer
MS Word
MS Excel
MS Power point
MS Acess
MS Front page
Corel Draw
Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator
MS Visio
Auto Cad

Poznavanje stranih jezika

Engleski
Nemački
Francuski
Italijanski
Ruski
Drugi strani jezik 1
Drugi strani jezik 2

Prethodno zaposlenje

Naziv firme
Naziv radnog mesta
Grana delatnosti kojom se poslodavac bavi
Broj zaposlenih u firmi tj. organizaciji gde ste bili zaposleni
Koliko ste ljudi neposredno vodili
Kratak opis radnog mesta

Trenutno zaposlenje

Naziv firme
Naziv radnog mesta
Grana delatnosti kojom se poslodavac bavi
Broj zaposlenih u firmi tj. organizaciji gde ste bili zaposleni
Koliko ste ljudi neposredno vodili
Kratak opis radnog mesta

Željeno radno mesto

Administracija
Finansije
Ljudski resursi
Organizacija
Opšti poslovi
Informatika
Nabavka
Marketing
Prodaja
Proizvodnja
Održavanje
Servisiranje
Tehnologija
Logistika
Istraživanje i razvoj
Obrazovanje
Drugo
Obavezno popuniti polja obeležena *

Otvoreno sledeće slobodno radno mesto:

1. Prodavac - Novi Sad

Kvalifikacije: 

Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)

Prednost iskustvo u obavljanju sličnih poslova.

Nudimo: flaksibilno radno vreme bez radnih vikenda, redovna primanja, dobru radnu atmosferu.

 

Rok za prijavu 31.03.2021. ili do popunjavanja radnog mesta